Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09A Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 37 / 132 (28 %) Učebna: B5 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x35.1 %
dobrá18x48.6 %
průměrná6x16.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano14x37.8 %
spíše ano20x54.1 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.27
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano9x24.3 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x29.7 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x10.8 %
přiměrěné25x67.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x21.6 %
průměr 1.86

Vyučující

Rubešová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x32.4 %
spíše ano18x48.6 %
spíše ne7x18.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Rubešová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano32x86.5 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Rubešová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x10.8 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit28x75.7 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano22x59.5 %
spíše ano14x37.8 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano37x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano12x32.4 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.4 %
průměr 1.51

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x29.7 %
žena26x70.3 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.22x59.5 %
Nmgr.15x40.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.41
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé35x94.6 %
opakovaně2x5.4 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%34x91.9 %
75 – 50%1x2.7 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré4x10.8 %
nadprůměrné7x18.9 %
průměrné22x59.5 %
podprůměrné4x10.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x18.9 %
průměrný24x64.9 %
nízký6x16.2 %
průměr 1.97
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x24.3 %
průměrný26x70.3 %
nízký2x5.4 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět