Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P09 Základy biostatistiky

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 132 (18 %) Učebna: B7 Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá7x29.2 %
dobrá10x41.7 %
průměrná6x25 %
špatná1x4.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.48
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x20.8 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x16.7 %
přiměrěné17x70.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.81

Vyučující

Zvára Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano12x50 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne4x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Zvára Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Zvára Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x21.7 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x69.6 %
průměr 1.29
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x66.7 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž4x16.7 %
žena20x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.14x58.3 %
Nmgr.10x41.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.42
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%5x20.8 %
50 – 25%2x8.3 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné2x8.3 %
průměrné15x62.5 %
podprůměrné6x25 %
špatné0x0 %
průměr 3.08
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x12.5 %
průměrný16x66.7 %
nízký5x20.8 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x16.7 %
průměrný14x58.3 %
nízký6x25 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět