Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C71B Základní praktikum z molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 40 / 123 (33 %) Učebna: KGMP Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá22x55 %
dobrá15x37.5 %
průměrná3x7.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano11x27.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano35x87.5 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano13x32.5 %
spíše ano7x17.5 %
spíše ne4x10 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit15x37.5 %
průměr 1.72
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x12.5 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit23x57.5 %
průměr 2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké25x62.5 %
přiměrěné12x30 %
nízké2x5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.41

Vyučující

Vopálenský Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano19x48.7 %
spíše ano14x35.9 %
spíše ne6x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vopálenský Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano30x75 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.23
Vopálenský Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x17.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x80 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano38x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano34x85 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.18

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x27.5 %
žena29x72.5 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.40x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé40x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%40x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré4x10 %
nadprůměrné11x27.5 %
průměrné24x60 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.55
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký21x52.5 %
průměrný15x37.5 %
nízký4x10 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký21x53.8 %
průměrný14x35.9 %
nízký4x10.3 %
průměr 1.56
Vybrat jiný předmět