Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C71A Základní praktikum z molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 43 / 123 (35 %) Učebna: KGMP Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá21x48.8 %
dobrá15x34.9 %
průměrná7x16.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano29x67.4 %
spíše ano11x25.6 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne2x4.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano33x76.7 %
spíše ano6x14 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x16.3 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne4x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x46.5 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x11.6 %
spíše ano10x23.3 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit25x58.1 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké27x62.8 %
přiměrěné10x23.3 %
nízké1x2.3 %
nemohu posoudit5x11.6 %
průměr 1.32

Vyučující

Mašek Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano17x39.5 %
spíše ano22x51.2 %
spíše ne4x9.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Mašek Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano31x72.1 %
spíše ano9x20.9 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.27
Mašek Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x9.3 %
spíše ano4x9.3 %
spíše ne1x2.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x79.1 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano24x55.8 %
spíše ano14x32.6 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.55
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano36x83.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit6x14 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano23x53.5 %
spíše ano18x41.9 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x20.9 %
žena34x79.1 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.43x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé41x95.3 %
opakovaně2x4.7 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%41x97.6 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x4.7 %
nadprůměrné8x18.6 %
průměrné30x69.8 %
podprůměrné2x4.7 %
špatné1x2.3 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký18x41.9 %
průměrný20x46.5 %
nízký5x11.6 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký16x38.1 %
průměrný21x50 %
nízký5x11.9 %
průměr 1.74
Vybrat jiný předmět