Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC230P57 Zajištění kvality analytických výsledků

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 8 / 22 (36 %) Učebna: PUA Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá4x50 %
průměrná2x25 %
špatná2x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano7x87.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné6x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 2

Vyučující

Červený Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne4x50 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Plzák Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne2x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 2.67
Červený Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Plzák Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x33.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 1
Červený Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x37.5 %
průměr 1.8
Plzák Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x100 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 2.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x12.5 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné7x87.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x25 %
průměrný1x12.5 %
nízký5x62.5 %
průměr 2.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x25 %
průměrný5x62.5 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět