Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC250P24 Xenobiochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 22 / 36 (61 %) Učebna: CH2 Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x13.6 %
dobrá9x40.9 %
průměrná4x18.2 %
špatná4x18.2 %
velmi špatná2x9.1 %
průměr 2.68
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x63.6 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne4x18.2 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne11x50 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.52
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x4.5 %
přiměrěné12x54.5 %
nízké1x4.5 %
nemohu posoudit8x36.4 %
průměr 2

Vyučující

Stiborová Marie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne9x40.9 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.45
Stiborová Marie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Stiborová Marie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x85 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 2.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne5x22.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x9.1 %
žena20x90.9 %
průměr 1.91
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x4.5 %
Nmgr.20x90.9 %
Ph.D.1x4.5 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé21x95.5 %
opakovaně1x4.5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné8x36.4 %
průměrné11x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x22.7 %
průměrný17x77.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.77
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x27.3 %
průměrný8x36.4 %
nízký8x36.4 %
průměr 2.09
Vybrat jiný předmět