Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MG421P01G Všeobecná geologie II (Exogenní procesy)

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 55 (36 %) Učebna: VG Termín: Út,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá16x80 %
dobrá4x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano7x35 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x15 %
přiměrěné17x85 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85

Vyučující

Čepek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x60 %
spíše ano8x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Čepek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Čepek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x20 %
průměr 1.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x45 %
žena11x55 %
průměr 1.55
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x85 %
75 – 50%3x15 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.15
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x35 %
průměrné13x65 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x70 %
průměrný6x30 %
nízký0x0 %
průměr 1.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x47.4 %
průměrný10x52.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.53
Vybrat jiný předmět