Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P48 Výpočetní technika ve fyzické geografii

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 15 / 26 (58 %) Učebna: K1 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x6.7 %
dobrá10x66.7 %
průměrná4x26.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne3x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.87
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x46.7 %
spíše ano6x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x13.3 %
průměr 1.46
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 2

Vyučující

Langhammer Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit14x93.3 %
průměr 4
Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x40 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Langhammer Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x100 %
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x93.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07
Langhammer Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x100 %
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano3x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x60 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x26.7 %
spíše ano10x66.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne3x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano12x80 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž9x60 %
žena6x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.15x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x93.3 %
75 – 50%1x6.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.07
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x20 %
průměrné11x73.3 %
podprůměrné1x6.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.87
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x26.7 %
průměrný11x73.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x20 %
průměrný11x73.3 %
nízký1x6.7 %
průměr 1.87
Vybrat jiný předmět