Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A4 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 19 / 150 (13 %) Učebna: PUA Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá6x31.6 %
průměrná3x15.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 1.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné19x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Hladíková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67
Hladíková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x83.3 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Hladíková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano10x58.8 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 1.23
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x31.6 %
žena13x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x47.4 %
75 – 50%6x31.6 %
50 – 25%4x21.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.74
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x21.1 %
průměrný13x68.4 %
nízký2x10.5 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x47.4 %
průměrný9x47.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.58
Vybrat jiný předmět