Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní
2015/2016 letní
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MS710P07A1 Výpočetní technika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 29 / 150 (19 %) Učebna: PUA Termín: St,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x51.7 %
dobrá13x44.8 %
průměrná1x3.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.52
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano27x93.1 %
spíše ano1x3.4 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x24.1 %
průměr 1.68
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x28.6 %
spíše ano6x21.4 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x28.6 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x3.4 %
přiměrěné25x86.2 %
nízké1x3.4 %
nemohu posoudit2x6.9 %
průměr 2

Vyučující

Toman Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano7x24.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.25
Toman Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano29x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Toman Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x31 %
spíše ano2x6.9 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x79.3 %
spíše ano5x17.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano24x82.8 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x37.9 %
žena18x62.1 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.28x96.6 %
Nmgr.1x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé28x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%22x75.9 %
75 – 50%6x20.7 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.28
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné1x3.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x27.6 %
průměrný19x65.5 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký16x55.2 %
průměrný12x41.4 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět