Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB162P01 Vodní ekosystémy

Katedra ekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 52 / 176 (30 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:35

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá27x51.9 %
dobrá24x46.2 %
průměrná1x1.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.5
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano18x34.6 %
spíše ano28x53.8 %
spíše ne3x5.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.74
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano29x55.8 %
spíše ano19x36.5 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.51
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano17x32.7 %
spíše ano23x44.2 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit6x11.5 %
průměr 1.78
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano11x21.2 %
spíše ano26x50 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x19.2 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x3.8 %
přiměrěné44x84.6 %
nízké2x3.8 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 2

Vyučující

Petrusek Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano24x46.2 %
spíše ano22x42.3 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne2x3.8 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 1.61
Černý Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano23x45.1 %
spíše ano23x45.1 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.9 %
průměr 1.56
Petrusek Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano40x76.9 %
spíše ano9x17.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.8 %
průměr 1.18
Černý Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano37x72.5 %
spíše ano11x21.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x5.9 %
průměr 1.23
Petrusek Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x11.8 %
spíše ano3x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit42x82.4 %
průměr 1.33
Černý Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x11.8 %
spíše ano3x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit41x80.4 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano33x63.5 %
spíše ano18x34.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano50x96.2 %
spíše ano1x1.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 1.02
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano34x66.7 %
spíše ano13x25.5 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž20x38.5 %
žena32x61.5 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.51x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé51x98.1 %
opakovaně1x1.9 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%33x63.5 %
75 – 50%11x21.2 %
50 – 25%4x7.7 %
méně než 25%4x7.7 %
průměr 1.6
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré6x11.5 %
nadprůměrné11x21.2 %
průměrné35x67.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký17x32.7 %
průměrný33x63.5 %
nízký2x3.8 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x25 %
průměrný38x73.1 %
nízký1x1.9 %
průměr 1.77
Vybrat jiný předmět