Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421S30B Uhelný seminář

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 23 / 54 (43 %) Učebna: VP Termín: St,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x13 %
dobrá13x56.5 %
průměrná7x30.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.17
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne11x47.8 %
rozhodně ne5x21.7 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 3
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano12x52.2 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano3x13 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne3x13 %
nemohu posoudit11x47.8 %
průměr 2.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x4.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit13x56.5 %
průměr 2.4
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné13x56.5 %
nízké9x39.1 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 2.41

Vyučující

Pešek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x8.7 %
spíše ano13x56.5 %
spíše ne8x34.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.26
Pešek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Pešek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x26.1 %
spíše ano14x60.9 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.23

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x13 %
žena20x87 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x69.6 %
Nmgr.7x30.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.3
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x60.9 %
opakovaně9x39.1 %
průměr 1.39
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x47.8 %
75 – 50%12x52.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.52
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné1x4.3 %
průměrné18x78.3 %
podprůměrné3x13 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x13 %
průměrný15x65.2 %
nízký5x21.7 %
průměr 2.09
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x21.7 %
průměrný12x52.2 %
nízký6x26.1 %
průměr 2.04
Vybrat jiný předmět