Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P28C Těžba a revitalizace

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Zk; 4 kr.
Respondentů: 17 / 32 (53 %) Učebna: B14 Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá17x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.07
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano13x76.5 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x5.9 %
přiměrěné13x76.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.93

Vyučující

Rojík Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano16x94.1 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Rojík Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Rojík Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x64.7 %
spíše ano3x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.21
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.8 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x17.6 %
žena14x82.4 %
průměr 1.82
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé17x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%13x76.5 %
75 – 50%2x11.8 %
50 – 25%2x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné2x11.8 %
průměrné12x70.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.53
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x70.6 %
průměrný5x29.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký12x70.6 %
průměrný5x29.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Vybrat jiný předmět