Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB120P05 Terestrické ekosystémy

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 160 (21 %) Učebna: B14 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x15.2 %
dobrá17x51.5 %
průměrná11x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano21x61.8 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano30x88.2 %
spíše ano3x8.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x23.5 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x24.2 %
spíše ano13x39.4 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit10x30.3 %
průměr 1.78
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné26x76.5 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit7x20.6 %
průměr 2.04

Vyučující

Sklenář Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne11x32.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 2.25
Štefánek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x6.3 %
spíše ano16x50 %
spíše ne12x37.5 %
rozhodně ne1x3.1 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 2.39
Storch David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.56
Sklenář Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano22x64.7 %
spíše ano7x20.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x14.7 %
průměr 1.24
Štefánek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x40.6 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x25 %
průměr 1.54
Storch David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x48.4 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x35.5 %
průměr 1.25
Sklenář Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x5.9 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x91.2 %
průměr 1.33
Štefánek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x6.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x93.8 %
průměr 1
Storch David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x3.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit30x96.8 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano32x94.1 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano20x58.8 %
spíše ano10x29.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.8 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x23.5 %
žena26x76.5 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x52.9 %
75 – 50%5x14.7 %
50 – 25%6x17.6 %
méně než 25%5x14.7 %
průměr 1.94
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x2.9 %
nadprůměrné8x23.5 %
průměrné25x73.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x23.5 %
průměrný23x67.6 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x6.1 %
průměrný23x69.7 %
nízký8x24.2 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět