Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P17ZC Tematická kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 36 / 56 (64 %) Učebna: LR Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá20x55.6 %
dobrá15x41.7 %
průměrná1x2.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.47
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano22x61.1 %
spíše ano13x36.1 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano23x63.9 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano21x58.3 %
spíše ano12x33.3 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.6 %
průměr 1.41
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano13x36.1 %
spíše ano16x44.4 %
spíše ne3x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x11.1 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké14x38.9 %
přiměrěné21x58.3 %
nízké1x2.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x46.2 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Peterková Tereza ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Hátle Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano23x92 %
spíše ano2x8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Peterková Tereza je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Hátle Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x66.7 %
spíše ano1x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x22.2 %
průměr 1.14
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Peterková Tereza je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.13
Hátle Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano18x50 %
spíše ano17x47.2 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano33x91.7 %
spíše ano2x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.8 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano33x91.7 %
spíše ano3x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž22x61.1 %
žena14x38.9 %
průměr 1.39
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.36x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé33x91.7 %
opakovaně3x8.3 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%31x86.1 %
75 – 50%3x8.3 %
50 – 25%1x2.8 %
méně než 25%1x2.8 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x19.4 %
průměrné28x77.8 %
podprůměrné1x2.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.83
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký20x55.6 %
průměrný16x44.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.44
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký21x58.3 %
průměrný15x41.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět