Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P06 Světový populační vývoj

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 43 (33 %) Učebna: LR Termín: Pá,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x21.4 %
dobrá9x64.3 %
průměrná2x14.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké5x35.7 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Kalibová Květa ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano9x64.3 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Kalibová Květa je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.13
Kalibová Květa je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.8x57.1 %
Nmgr.6x42.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.43
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x92.9 %
opakovaně1x7.1 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x78.6 %
75 – 50%3x21.4 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.21
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné3x21.4 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x42.9 %
průměrný8x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x28.6 %
průměrný10x71.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět