Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P603 Subsaharská Afrika

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 27 / 78 (35 %) Učebna: VG Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x29.6 %
dobrá9x33.3 %
průměrná10x37 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x55.6 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano9x33.3 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 2.04
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x29.6 %
průměr 1.84
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné22x81.5 %
nízké2x7.4 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 2.08

Vyučující

Frajer Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano10x37 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78
Frajer Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x48.1 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Frajer Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit19x70.4 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x29.6 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x85.2 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 1.6

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž11x40.7 %
žena16x59.3 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.17x63 %
Nmgr.10x37 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.37
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé25x96.2 %
opakovaně1x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%13x48.1 %
75 – 50%11x40.7 %
50 – 25%2x7.4 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.67
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné7x26.9 %
průměrné16x61.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x44.4 %
průměrný15x55.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x29.6 %
průměrný17x63 %
nízký2x7.4 %
průměr 1.78
Vybrat jiný předmět