Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P37 Struktura a vlastnosti inf. biopolymerů

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Zk; 5 kr.
Respondentů: 32 / 188 (17 %) Učebna: B3 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá24x75 %
dobrá7x21.9 %
průměrná1x3.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.28
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano18x56.3 %
spíše ano12x37.5 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.1 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano22x68.8 %
spíše ano10x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano27x84.4 %
spíše ano3x9.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano19x59.4 %
spíše ano9x28.1 %
spíše ne2x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.3 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x12.5 %
přiměrěné25x78.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x9.4 %
průměr 1.86

Vyučující

Fišer Radovan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x37.5 %
spíše ano17x53.1 %
spíše ne3x9.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Fišer Radovan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano30x93.8 %
spíše ano2x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.06
Fišer Radovan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano2x6.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x58.1 %
průměr 1.15
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x74.2 %
spíše ano4x12.9 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.31
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano26x81.3 %
spíše ano5x15.6 %
spíše ne1x3.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x18.8 %
žena26x81.3 %
průměr 1.81
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.32x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé32x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%13x40.6 %
75 – 50%15x46.9 %
50 – 25%2x6.3 %
méně než 25%2x6.3 %
průměr 1.78
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x3.1 %
nadprůměrné5x15.6 %
průměrné26x81.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký15x46.9 %
průměrný15x46.9 %
nízký2x6.3 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x40.6 %
průměrný18x56.3 %
nízký1x3.1 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět