Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P05C Statistická analýza dat I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 62 / 117 (53 %) Učebna: Z3 Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá20x32.3 %
dobrá29x46.8 %
průměrná12x19.4 %
špatná1x1.6 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.9
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano19x30.6 %
spíše ano26x41.9 %
spíše ne12x19.4 %
rozhodně ne4x6.5 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 2.02
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano26x41.9 %
spíše ano27x43.5 %
spíše ne6x9.7 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano43x69.4 %
spíše ano17x27.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano28x45.2 %
spíše ano23x37.1 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit7x11.3 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké28x45.2 %
přiměrěné31x50 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.55

Vyučující

Netrdová Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano27x43.5 %
spíše ano27x43.5 %
spíše ne5x8.1 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.7
Spilková Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x17.7 %
spíše ano21x33.9 %
spíše ne19x30.6 %
rozhodně ne9x14.5 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.43
Dzúrová Dagmar ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x12.7 %
spíše ano26x47.3 %
spíše ne13x23.6 %
rozhodně ne4x7.3 %
nemohu posoudit5x9.1 %
průměr 2.28
Netrdová Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano52x83.9 %
spíše ano10x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Spilková Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano37x59.7 %
spíše ano16x25.8 %
spíše ne7x11.3 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.54
Dzúrová Dagmar je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano26x47.3 %
spíše ano20x36.4 %
spíše ne3x5.5 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit5x9.1 %
průměr 1.58
Netrdová Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano20x32.3 %
spíše ano8x12.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit33x53.2 %
průměr 1.34
Spilková Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x21 %
spíše ano7x11.3 %
spíše ne4x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit38x61.3 %
průměr 1.63
Dzúrová Dagmar je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x16.4 %
spíše ano8x14.5 %
spíše ne1x1.8 %
rozhodně ne1x1.8 %
nemohu posoudit36x65.5 %
průměr 1.68
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano34x54.8 %
spíše ano25x40.3 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano50x80.6 %
spíše ano8x12.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x4.8 %
nemohu posoudit1x1.6 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano52x83.9 %
spíše ano10x16.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž29x46.8 %
žena33x53.2 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.15x24.2 %
Nmgr.47x75.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.76
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé59x95.2 %
opakovaně3x4.8 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%50x80.6 %
75 – 50%8x12.9 %
50 – 25%3x4.8 %
méně než 25%1x1.6 %
průměr 1.27
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré5x8.1 %
nadprůměrné12x19.4 %
průměrné37x59.7 %
podprůměrné6x9.7 %
špatné2x3.2 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký16x25.8 %
průměrný30x48.4 %
nízký16x25.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký20x32.3 %
průměrný32x51.6 %
nízký10x16.1 %
průměr 1.84
Vybrat jiný předmět