Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P14 Sociogeografické regionální systémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 26 / 52 (50 %) Učebna: LR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá11x42.3 %
dobrá9x34.6 %
průměrná5x19.2 %
špatná1x3.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x38.5 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.8
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne2x7.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x19.2 %
průměr 1.76
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x11.5 %
přiměrěné22x84.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.88

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano17x68 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.12
Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x48 %
spíše ano12x48 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Šifta Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano13x52 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.84
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano9x36 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Šifta Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano17x68 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x8 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x60 %
průměr 1.8
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano6x24 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.91
Šifta Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12 %
spíše ano7x28 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x56 %
průměr 1.82
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x32 %
spíše ano12x48 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x96.2 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž16x61.5 %
žena10x38.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.5x19.2 %
Nmgr.21x80.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.81
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x34.6 %
75 – 50%15x57.7 %
50 – 25%2x7.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.73
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x3.8 %
nadprůměrné10x38.5 %
průměrné15x57.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x42.3 %
průměrný13x50 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.65
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x23.1 %
průměrný18x69.2 %
nízký2x7.7 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět