Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230S351 Seminář z analytické chemie I KATA

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 2 kr.
Respondentů: 19 / 73 (26 %) Učebna: CH3 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x5.3 %
dobrá8x42.1 %
průměrná9x47.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké11x57.9 %
přiměrěné6x31.6 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44

Vyučující

Dejmková Hana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne3x15.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.63
Dejmková Hana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.89
Dejmková Hana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 1.91
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x84.2 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x5.3 %
žena18x94.7 %
průměr 1.95
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé11x61.1 %
opakovaně7x38.9 %
průměr 1.39
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%8x42.1 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%4x21.1 %
průměr 2.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x5.3 %
průměrné18x94.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.95
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x5.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký5x26.3 %
průměr 2.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x5.6 %
průměrný10x55.6 %
nízký7x38.9 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět