Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB140P64 Repetitorium chemie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 30 / 250 (12 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá8x26.7 %
dobrá10x33.3 %
průměrná10x33.3 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná1x3.3 %
průměr 2.23
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano15x50 %
spíše ne9x30 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano17x56.7 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x33.3 %
spíše ano12x40 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x23.3 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x3.3 %
přiměrěné22x73.3 %
nízké1x3.3 %
nemohu posoudit6x20 %
průměr 2

Vyučující

Gabriel Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano10x33.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Gabriel Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano25x83.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Gabriel Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano1x3.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x90 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne6x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano24x80 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.24
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano18x60 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x16.7 %
žena25x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.30x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%15x50 %
75 – 50%11x36.7 %
50 – 25%4x13.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné6x20 %
průměrné23x76.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.73
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký4x13.3 %
průměrný19x63.3 %
nízký7x23.3 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x13.3 %
průměrný20x66.7 %
nízký6x20 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět