Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ340P09 Regionální geografie Evropy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 34 / 88 (39 %) Učebna: VG Termín: Čt,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x5.9 %
dobrá11x32.4 %
průměrná16x47.1 %
špatná4x11.8 %
velmi špatná1x2.9 %
průměr 2.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano5x14.7 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne9x26.5 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.18
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano19x55.9 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.44
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne13x38.2 %
rozhodně ne12x35.3 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 3.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x2.9 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne6x17.6 %
nemohu posoudit15x44.1 %
průměr 2.89
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké7x20.6 %
přiměrěné20x58.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit7x20.6 %
průměr 1.74

Vyučující

Havlíček Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x26.5 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne5x14.7 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94
Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano5x14.7 %
spíše ne20x58.8 %
rozhodně ne5x14.7 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.82
Havlíček Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x41.2 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x20.6 %
spíše ano19x55.9 %
spíše ne6x17.6 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 2.03
Havlíček Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x2.9 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit31x91.2 %
průměr 2.67
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x85.3 %
průměr 2.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x8.8 %
spíše ano22x64.7 %
spíše ne8x23.5 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.21
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.18
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano9x27.3 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne6x18.2 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.97

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x41.2 %
žena20x58.8 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.30x88.2 %
Nmgr.4x11.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé31x91.2 %
opakovaně3x8.8 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%18x52.9 %
75 – 50%12x35.3 %
50 – 25%4x11.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.59
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné6x17.6 %
průměrné27x79.4 %
podprůměrné1x2.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.85
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x23.5 %
průměrný23x67.6 %
nízký3x8.8 %
průměr 1.85
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x8.8 %
průměrný22x64.7 %
nízký9x26.5 %
průměr 2.18
Vybrat jiný předmět