Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P31C Přírodní ohrožení a rizika

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 8 / 29 (28 %) Učebna: K1 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá3x37.5 %
dobrá3x37.5 %
průměrná2x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.88
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.29
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x25 %
přiměrěné6x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Vyučující

Kusák Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano4x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Drábová Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano2x25 %
spíše ne2x25 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2.29
Emmer Adam ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Kusák Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Drábová Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.33
Emmer Adam je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Kusák Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 2
Drábová Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1.5
Emmer Adam je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.88
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x25 %
žena6x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.1x12.5 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.88
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%1x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné6x75 %
podprůměrné2x25 %
špatné0x0 %
průměr 3.25
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x25 %
průměrný4x50 %
nízký2x25 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x12.5 %
průměrný4x50 %
nízký3x37.5 %
průměr 2.25
Vybrat jiný předmět