Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB180C36L První pomoc simulace letní

Katedra učitelství a didaktiky biologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 14 / 23 (61 %) Učebna: mimo Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x92.9 %
dobrá1x7.1 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.07
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.23
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 1.11
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x100 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2

Vyučující

Kuba Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Křivánek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ptáčková Marta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Kuba Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Křivánek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Ptáčková Marta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kuba Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x57.1 %
průměr 1.17
Křivánek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.2
Ptáčková Marta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x64.3 %
průměr 1.2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x92.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.07

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.10x71.4 %
Nmgr.4x28.6 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.29
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré4x28.6 %
nadprůměrné6x42.9 %
průměrné4x28.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x100 %
průměrný0x0 %
nízký0x0 %
průměr 1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký10x71.4 %
průměrný4x28.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Vybrat jiný předmět