Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P02 Principy databází

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/4 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 11 / 24 (46 %) Učebna: PR Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x45.5 %
dobrá6x54.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.55
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.4
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x27.3 %
přiměrěné7x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.7

Vyučující

Kocan Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 1.75
Kocan Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x45.5 %
průměr 1
Kocan Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x81.8 %
průměr 3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x63.6 %
žena4x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé9x81.8 %
opakovaně2x18.2 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x54.5 %
75 – 50%4x36.4 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.55
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x18.2 %
nadprůměrné4x36.4 %
průměrné5x45.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.27
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x63.6 %
průměrný2x18.2 %
nízký2x18.2 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký6x54.5 %
průměrný5x45.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.45
Vybrat jiný předmět