Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140C13 Praktikum z bakteriální genetiky

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 3 kr.
Respondentů: 23 / 29 (79 %) Učebna: B9 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá10x43.5 %
dobrá11x47.8 %
průměrná2x8.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano15x65.2 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.35
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x26.1 %
průměr 1.59
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x4.3 %
přiměrěné21x91.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.95

Vyučující

Lichá Irena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.41
Lichá Irena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Lichá Irena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x78.3 %
průměr 1.4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano18x78.3 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano22x95.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x56.5 %
spíše ano7x30.4 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x13 %
žena20x87 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x82.6 %
Nmgr.4x17.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%23x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.3 %
nadprůměrné4x17.4 %
průměrné17x73.9 %
podprůměrné1x4.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.78
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký14x60.9 %
průměrný9x39.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.39
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký7x30.4 %
průměrný16x69.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět