Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250C09 Praktická cvičení z biochemie a biologie mikroorganismů

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 1 kr.
Respondentů: 26 / 31 (84 %) Učebna: PB Termín: Út,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá4x15.4 %
dobrá13x50 %
průměrná9x34.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.19
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano14x53.8 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x28 %
spíše ano14x56 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x23.1 %
spíše ano13x50 %
spíše ne4x15.4 %
rozhodně ne3x11.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.15
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké18x69.2 %
přiměrěné3x11.5 %
nízké4x15.4 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.44

Vyučující

Hodek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x34.6 %
spíše ano13x50 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.85
Šulc Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano11x47.8 %
spíše ne4x17.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Hodek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x69.2 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Šulc Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Hodek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x50 %
spíše ano5x19.2 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x26.9 %
průměr 1.37
Šulc Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x39.1 %
spíše ano5x21.7 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x34.8 %
průměr 1.47
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano10x38.5 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano21x80.8 %
spíše ano1x3.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x7.7 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano17x65.4 %
spíše ano8x30.8 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x53.8 %
žena12x46.2 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.26x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé26x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%24x92.3 %
75 – 50%2x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x7.7 %
nadprůměrné4x15.4 %
průměrné20x76.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x23.1 %
průměrný19x73.1 %
nízký1x3.8 %
průměr 1.81
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký14x56 %
průměrný10x40 %
nízký1x4 %
průměr 1.48
Vybrat jiný předmět