Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG431P65 Petrologie pro negeology

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 7 / 33 (21 %) Učebna: D Termín: Čt,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x14.3 %
dobrá4x57.1 %
průměrná2x28.6 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.14
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.5
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x14.3 %
přiměrěné3x42.9 %
nízké2x28.6 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2.17

Vyučující

Matějka Dobroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
Matějka Dobroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.17
Matějka Dobroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.83
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano4x57.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano2x28.6 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit1x14.3 %
průměr 2

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž1x14.3 %
žena6x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé7x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%2x28.6 %
75 – 50%2x28.6 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%2x28.6 %
průměr 2.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné6x85.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.86
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x28.6 %
průměrný2x28.6 %
nízký3x42.9 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x14.3 %
průměrný3x42.9 %
nízký3x42.9 %
průměr 2.29
Vybrat jiný předmět