Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MZ330P64 Paleogeografie kvartéru

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 12 / 27 (44 %) Učebna: VEZ Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x18.2 %
dobrá6x54.5 %
průměrná3x27.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2.3
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2.25
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 2

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano7x58.3 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Nývlt Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Nývlt Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x50 %
průměr 1.83
Nývlt Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano8x72.7 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.09

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%9x81.8 %
75 – 50%2x18.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.18
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné10x90.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.91
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký2x18.2 %
průměrný9x81.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x18.2 %
průměrný8x72.7 %
nízký1x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět