Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P76 Organická chemie pro nechemické obory

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 29 / 106 (27 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x51.7 %
dobrá11x37.9 %
průměrná3x10.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano11x37.9 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano20x69 %
spíše ano9x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano16x55.2 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké11x37.9 %
přiměrěné15x51.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.58

Vyučující

Machara Aleš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano12x41.4 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.71
Machara Aleš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Machara Aleš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano7x24.1 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x65.5 %
průměr 1.3
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano21x72.4 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano22x75.9 %
spíše ano6x20.7 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano17x58.6 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x34.5 %
žena19x65.5 %
průměr 1.66
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.28x96.6 %
Nmgr.1x3.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.03
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x82.1 %
opakovaně5x17.9 %
průměr 1.18
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%25x86.2 %
75 – 50%2x6.9 %
50 – 25%1x3.4 %
méně než 25%1x3.4 %
průměr 1.24
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné9x31 %
průměrné17x58.6 %
podprůměrné3x10.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký8x27.6 %
průměrný16x55.2 %
nízký5x17.2 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký14x48.3 %
průměrný13x44.8 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět