Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P61B2 Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 20 / 61 (33 %) Učebna: CH8 Termín: Út,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x10 %
dobrá7x35 %
průměrná8x40 %
špatná2x10 %
velmi špatná1x5 %
průměr 2.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x45 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano11x55 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.79
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké11x55 %
přiměrěné6x30 %
nízké1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.44

Vyučující

Botha Filip ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne4x21.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.74
Botha Filip je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.47
Botha Filip je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano6x30 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 2.65
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.11
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.89

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x25 %
žena15x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.19x95 %
Nmgr.1x5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x90 %
opakovaně2x10 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%15x75 %
75 – 50%4x20 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x5 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné13x65 %
podprůměrné2x10 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x45 %
průměrný8x40 %
nízký3x15 %
průměr 1.7
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x40 %
průměrný7x35 %
nízký5x25 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět