Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MC270P61B Organická chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 61 (39 %) Učebna: CH2 Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá15x62.5 %
dobrá8x33.3 %
průměrná1x4.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.42
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano11x45.8 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké9x37.5 %
přiměrěné14x58.3 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Hocek Michal ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano4x16.7 %
spíše ano16x66.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.96
Hocek Michal je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano6x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Hocek Michal je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano7x29.2 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x41.7 %
průměr 2.07
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano23x95.8 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x12.5 %
žena21x87.5 %
průměr 1.88
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%17x70.8 %
75 – 50%6x25 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné3x12.5 %
průměrné18x75 %
podprůměrné2x8.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x37.5 %
průměrný15x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký15x62.5 %
průměrný8x33.3 %
nízký1x4.2 %
průměr 1.42
Vybrat jiný předmět