Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B3 Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 74 (22 %) Učebna: CH9 Termín: Čt,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá9x56.3 %
dobrá3x18.8 %
průměrná2x12.5 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.81
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano4x25 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x66.7 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x18.8 %
průměr 1.69
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x50 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47

Vyučující

Kočovský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.81
Kočovský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Kočovský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x31.3 %
průměr 1.36
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano4x25 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano7x43.8 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x31.3 %
žena11x68.8 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé13x81.3 %
opakovaně3x18.8 %
průměr 1.19
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%1x6.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.25
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné7x43.8 %
průměrné7x43.8 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký6x37.5 %
průměrný8x50 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.75
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký8x50 %
průměrný5x31.3 %
nízký3x18.8 %
průměr 1.69
Vybrat jiný předmět