Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC280P66B Organická chemie I (b)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 29 / 74 (39 %) Učebna: CH1 Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x44.8 %
dobrá12x41.4 %
průměrná3x10.3 %
špatná1x3.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.72
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano13x44.8 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne3x10.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano18x62.1 %
spíše ano9x31 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x17.2 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne6x20.7 %
rozhodně ne3x10.3 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 2.25
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x27.6 %
spíše ano14x48.3 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10.3 %
průměr 1.85
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké15x51.7 %
přiměrěné13x44.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.46

Vyučující

Kočovský Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano13x44.8 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.72
Kočovský Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano19x65.5 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne1x3.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.36
Kočovský Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x20.7 %
spíše ano4x13.8 %
spíše ne2x6.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x58.6 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano8x27.6 %
spíše ne7x24.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x86.2 %
spíše ano3x10.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x41.4 %
spíše ano10x34.5 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne2x6.9 %
nemohu posoudit1x3.4 %
průměr 1.86

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x20.7 %
žena23x79.3 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.29x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé27x93.1 %
opakovaně2x6.9 %
průměr 1.07
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%25x86.2 %
75 – 50%4x13.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x10.3 %
nadprůměrné6x20.7 %
průměrné20x69 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x31 %
průměrný19x65.5 %
nízký1x3.4 %
průměr 1.72
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký15x51.7 %
průměrný12x41.4 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět