Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P803 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 16 / 136 (12 %) Učebna: CH3 Termín: Pá,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá5x31.3 %
dobrá7x43.8 %
průměrná4x25 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.94
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne4x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.93
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x31.3 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x25 %
průměr 1.58
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x18.8 %
přiměrěné11x68.8 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.87

Vyučující

Míšek Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Míšek Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Míšek Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano6x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž8x50 %
žena8x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%14x87.5 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné4x25 %
průměrné10x62.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x43.8 %
průměrný9x56.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.56
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x25 %
průměrný10x62.5 %
nízký2x12.5 %
průměr 1.88
Vybrat jiný předmět