Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P802 Organická chemie I (a)

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 136 (18 %) Učebna: CH8 Termín: Po,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x8.3 %
dobrá13x54.2 %
průměrná9x37.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.29
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano12x50 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.91
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano12x50 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.91
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano12x50 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.48
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké2x8.3 %
přiměrěné18x75 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit3x12.5 %
průměr 1.95

Vyučující

Matoušová Eliška ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano12x50 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 2.18
Matoušová Eliška je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Matoušová Eliška je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano2x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x66.7 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne4x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.13
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano21x87.5 %
spíše ano3x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž14x58.3 %
žena10x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé24x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%2x8.3 %
50 – 25%3x12.5 %
méně než 25%3x12.5 %
průměr 1.71
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x33.3 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký7x29.2 %
průměrný17x70.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký5x20.8 %
průměrný11x45.8 %
nízký8x33.3 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět