Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150S10 Odborný seminář ze zaměření - fyziologie živočichů a neurobiologie

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 1 kr.
Respondentů: 18 / 31 (58 %) Učebna: B2 Termín: Út,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá4x22.2 %
dobrá8x44.4 %
průměrná6x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.11
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano16x88.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano1x5.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x72.2 %
průměr 1.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké1x5.6 %
přiměrěné17x94.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.94

Vyučující

Novotný Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x38.9 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 1.55
Novotný Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 1
Novotný Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x33.3 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano15x88.2 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.12

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x16.7 %
žena15x83.3 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.18x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%15x83.3 %
75 – 50%3x16.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x11.1 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné12x66.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x27.8 %
průměrný10x55.6 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.89
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký2x11.1 %
průměrný14x77.8 %
nízký2x11.1 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět