Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P25 Ochrana biodiverzity

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 11 / 60 (18 %) Učebna: B14 Termín: Čt,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá9x81.8 %
dobrá2x18.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.18
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano9x81.8 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x54.5 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.75
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné10x90.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 2

Vyučující

Härtel Handrij ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Härtel Handrij je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x90.9 %
spíše ano1x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Härtel Handrij je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x72.7 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano1x10 %
spíše ne6x60 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x27.3 %
žena8x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.9x81.8 %
Nmgr.2x18.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.18
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%7x63.6 %
75 – 50%1x9.1 %
50 – 25%1x9.1 %
méně než 25%2x18.2 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré3x27.3 %
nadprůměrné1x9.1 %
průměrné7x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký9x81.8 %
průměrný2x18.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.18
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Vybrat jiný předmět