Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS720P51 O původu přírodních věd

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 42 / 266 (16 %) Učebna: VG Termín: St,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá14x34.1 %
dobrá19x46.3 %
průměrná8x19.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano9x21.4 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne12x28.6 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit2x4.8 %
průměr 2.13
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano36x85.7 %
spíše ano5x11.9 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano17x40.5 %
spíše ano15x35.7 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit8x19 %
průměr 1.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano8x19 %
spíše ano16x38.1 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x33.3 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné32x76.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x23.8 %
průměr 2

Vyučující

Kleisner Karel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano22x53.7 %
spíše ano17x41.5 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.48
Hermann Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano8x20 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne10x25 %
rozhodně ne4x10 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 2.27
Kočandrle Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano9x22.5 %
spíše ano16x40 %
spíše ne10x25 %
rozhodně ne2x5 %
nemohu posoudit3x7.5 %
průměr 2.14
Kleisner Karel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano28x68.3 %
spíše ano9x22 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.8 %
průměr 1.24
Hermann Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x15 %
průměr 1.38
Kočandrle Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x17.5 %
průměr 1.42
Kleisner Karel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x9.5 %
spíše ano2x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x85.7 %
průměr 1.33
Hermann Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x4.9 %
spíše ano1x2.4 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x90.2 %
průměr 1.75
Kočandrle Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x4.9 %
spíše ano2x4.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit37x90.2 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano19x45.2 %
spíše ano21x50 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.56
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano40x95.2 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.07
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano28x66.7 %
spíše ano13x31 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž15x35.7 %
žena27x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.41x97.6 %
Nmgr.1x2.4 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé42x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%28x66.7 %
75 – 50%11x26.2 %
50 – 25%1x2.4 %
méně než 25%2x4.8 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x4.8 %
nadprůměrné11x26.2 %
průměrné29x69 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.64
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x26.2 %
průměrný27x64.3 %
nízký4x9.5 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký10x23.8 %
průměrný23x54.8 %
nízký9x21.4 %
průměr 1.98
Vybrat jiný předmět