Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550S12 Nakládání s odpady

Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Z; 2 kr.
Respondentů: 21 / 29 (72 %) Učebna: BB Termín: Po,16:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá12x57.1 %
dobrá8x38.1 %
průměrná1x4.8 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne3x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano3x14.3 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano2x9.5 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x42.9 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano4x19 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x52.4 %
průměr 1.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x81 %
nízké1x4.8 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2.06

Vyučující

Innemanová Petra ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4
Pilnáček Vojtěch ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Innemanová Petra je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x85.7 %
spíše ano3x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Pilnáček Vojtěch je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.22
Innemanová Petra je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 1.33
Pilnáček Vojtěch je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano16x76.2 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x23.8 %
žena16x76.2 %
průměr 1.76
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.8x38.1 %
Nmgr.12x57.1 %
Ph.D.1x4.8 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%20x95.2 %
75 – 50%1x4.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné4x19 %
průměrné15x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký13x61.9 %
průměrný8x38.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.38
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký9x42.9 %
průměrný12x57.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.57
Vybrat jiný předmět