Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P46 Morfologie živočichů

Katedra zoologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 51 / 292 (17 %) Učebna: VG Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá14x27.5 %
dobrá26x51 %
průměrná9x17.6 %
špatná2x3.9 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.98
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano12x23.5 %
spíše ano28x54.9 %
spíše ne8x15.7 %
rozhodně ne2x3.9 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano38x74.5 %
spíše ano12x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.24
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano17x33.3 %
spíše ano22x43.1 %
spíše ne3x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x17.6 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano6x11.8 %
spíše ano25x49 %
spíše ne7x13.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit13x25.5 %
průměr 2.03
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké23x45.1 %
přiměrěné19x37.3 %
nízké1x2 %
nemohu posoudit8x15.7 %
průměr 1.49

Vyučující

Němec Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x14 %
spíše ano19x38 %
spíše ne21x42 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x4 %
průměr 2.33
Černý Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano27x54 %
spíše ano19x38 %
spíše ne3x6 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56
Němec Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano18x35.3 %
spíše ano21x41.2 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x19.6 %
průměr 1.61
Černý Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano30x58.8 %
spíše ano12x23.5 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit7x13.7 %
průměr 1.39
Němec Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x3.9 %
spíše ano3x5.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit46x90.2 %
průměr 1.6
Černý Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano4x7.8 %
spíše ano2x3.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit45x88.2 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano23x45.1 %
spíše ano20x39.2 %
spíše ne5x9.8 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano32x62.7 %
spíše ano16x31.4 %
spíše ne1x2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.37
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano24x47.1 %
spíše ano23x45.1 %
spíše ne2x3.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x3.9 %
průměr 1.55

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž15x29.4 %
žena36x70.6 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.51x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé50x98 %
opakovaně1x2 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%35x68.6 %
75 – 50%14x27.5 %
50 – 25%2x3.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné8x15.7 %
průměrné43x84.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.84
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký12x23.5 %
průměrný36x70.6 %
nízký3x5.9 %
průměr 1.82
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký13x25.5 %
průměrný32x62.7 %
nízký6x11.8 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět