Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MB150P55 Molekulární podstata buněčné dráždivosti

Katedra fyziologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 13 / 20 (65 %) Učebna: mimo Termín: ka,čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá13x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné12x92.3 %
nízké1x7.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08

Vyučující

Vyskočil František ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Krůšek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vlachová Viktorie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano11x84.6 %
spíše ano2x15.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Vyskočil František je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Krůšek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vlachová Viktorie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyskočil František je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Krůšek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vlachová Viktorie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano13x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x92.3 %
spíše ano1x7.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž2x15.4 %
žena11x84.6 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.0x0 %
Nmgr.12x92.3 %
Ph.D.1x7.7 %
průměr 2.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé12x92.3 %
opakovaně1x7.7 %
průměr 1.08
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%12x92.3 %
75 – 50%1x7.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x15.4 %
nadprůměrné2x15.4 %
průměrné9x69.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.54
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký11x84.6 %
průměrný2x15.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.15
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký11x84.6 %
průměrný2x15.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.15
Vybrat jiný předmět