Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330C01A Metody ve fyzické geografii I.A

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/1 Z; 2 kr.
Respondentů: 27 / 61 (44 %) Učebna: VG Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá2x7.4 %
dobrá9x33.3 %
průměrná12x44.4 %
špatná3x11.1 %
velmi špatná1x3.7 %
průměr 2.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano11x40.7 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne6x22.2 %
rozhodně ne3x11.1 %
nemohu posoudit6x22.2 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x11.1 %
spíše ano5x18.5 %
spíše ne9x33.3 %
rozhodně ne5x18.5 %
nemohu posoudit5x18.5 %
průměr 2.73
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké9x33.3 %
přiměrěné13x48.1 %
nízké1x3.7 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.65

Vyučující

Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano7x25.9 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne2x7.4 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2
Matoušková Milada ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano8x29.6 %
spíše ne12x44.4 %
rozhodně ne4x14.8 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 2.69
Pokorná Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne14x53.8 %
rozhodně ne5x19.2 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 3
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano9x33.3 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne1x3.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.69
Matoušková Milada je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x22.2 %
spíše ano16x59.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit4x14.8 %
průměr 1.83
Pokorná Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x18.5 %
spíše ano14x51.9 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne3x11.1 %
nemohu posoudit3x11.1 %
průměr 2.13
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano6x22.2 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x59.3 %
průměr 2.09
Matoušková Milada je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne2x7.4 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 2.29
Pokorná Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x3.7 %
spíše ano2x7.4 %
spíše ne3x11.1 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit20x74.1 %
průměr 2.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x7.4 %
spíše ano17x63 %
spíše ne5x18.5 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano25x92.6 %
spíše ano1x3.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.7 %
průměr 1.04
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano12x44.4 %
spíše ano10x37 %
spíše ne4x14.8 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.78

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž17x63 %
žena10x37 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.25x96.2 %
Nmgr.1x3.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.04
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%23x85.2 %
75 – 50%2x7.4 %
50 – 25%1x3.7 %
méně než 25%1x3.7 %
průměr 1.26
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré4x14.8 %
nadprůměrné2x7.4 %
průměrné19x70.4 %
podprůměrné2x7.4 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x18.5 %
průměrný10x37 %
nízký12x44.4 %
průměr 2.26
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x11.1 %
průměrný13x48.1 %
nízký11x40.7 %
průměr 2.3
Vybrat jiný předmět