Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01ZC Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 7 / 69 (10 %) Učebna: LR Termín: Út,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá0x0 %
dobrá2x28.6 %
průměrná5x71.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.71
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano6x85.7 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne4x57.1 %
rozhodně ne1x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.71
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne3x42.9 %
nemohu posoudit2x28.6 %
průměr 3.2
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké7x100 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Vyučující

Koropecká Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x42.9 %
spíše ano3x42.9 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Jíchová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Ouředníček Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Koropecká Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x57.1 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.57
Jíchová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Ouředníček Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Koropecká Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x71.4 %
průměr 3
Jíchová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Ouředníček Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x14.3 %
spíše ano5x71.4 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x28.6 %
spíše ne2x28.6 %
rozhodně ne3x42.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano5x71.4 %
spíše ano1x14.3 %
spíše ne1x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž3x42.9 %
žena4x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.7x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé6x85.7 %
opakovaně1x14.3 %
průměr 1.14
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x85.7 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x14.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.29
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x14.3 %
průměrné5x71.4 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x14.3 %
průměr 3.14
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x14.3 %
průměrný5x71.4 %
nízký1x14.3 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x42.9 %
průměrný3x42.9 %
nízký1x14.3 %
průměr 1.71
Vybrat jiný předmět