Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01ZB Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 20 / 69 (29 %) Učebna: LR Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x5 %
dobrá7x35 %
průměrná7x35 %
špatná5x25 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano8x40 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano10x50 %
spíše ano10x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x20 %
spíše ano9x45 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit8x42.1 %
průměr 2.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké16x80 %
přiměrěné4x20 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2

Vyučující

Koloušek Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano2x10 %
spíše ne12x60 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Koloušek Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano12x60 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Koloušek Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano6x30 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x25 %
průměr 1.8
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano7x35 %
spíše ne6x30 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.63
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.06
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x40 %
spíše ano10x50 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž12x60 %
žena8x40 %
průměr 1.4
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%20x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.89
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x5 %
průměrný12x60 %
nízký7x35 %
průměr 2.3
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x5 %
průměrný16x80 %
nízký3x15 %
průměr 2.1
Vybrat jiný předmět