Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340C01ZA Metody v SG I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 11 / 69 (16 %) Učebna: PR Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x9.1 %
dobrá5x45.5 %
průměrná5x45.5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne6x54.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.55
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x27.3 %
průměr 2.13
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké8x72.7 %
přiměrěné2x18.2 %
nízké1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Vyučující

Jaroš Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne5x45.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Jaroš Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Jaroš Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x9.1 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne4x36.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano7x63.6 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž6x54.5 %
žena5x45.5 %
průměr 1.45
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.11x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé11x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%11x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x20 %
průměrné8x80 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký1x9.1 %
průměrný9x81.8 %
nízký1x9.1 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x27.3 %
průměrný8x72.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět