Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MS710P05 Matematická statistika

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 16 / 67 (24 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x6.3 %
dobrá6x37.5 %
průměrná7x43.8 %
špatná2x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.63
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne10x62.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.81
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano12x75 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano9x56.3 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké3x18.8 %
přiměrěné10x62.5 %
nízké1x6.3 %
nemohu posoudit2x12.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Zichová Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne8x50 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Zichová Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano10x62.5 %
spíše ano5x31.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.33
Zichová Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x75 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x18.8 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano16x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano8x50 %
spíše ano7x43.8 %
spíše ne1x6.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.56

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž10x62.5 %
žena6x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%10x62.5 %
75 – 50%3x18.8 %
50 – 25%3x18.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.56
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x12.5 %
nadprůměrné6x37.5 %
průměrné6x37.5 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné1x6.3 %
průměr 2.56
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký0x0 %
průměrný6x37.5 %
nízký10x62.5 %
průměr 2.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký1x6.3 %
průměrný7x43.8 %
nízký8x50 %
průměr 2.44
Vybrat jiný předmět