Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P37C Makromolekulární chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 8 / 29 (28 %) Učebna: CH8 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá1x12.5 %
dobrá6x75 %
průměrná0x0 %
špatná1x12.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.43
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano3x37.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké0x0 %
přiměrěné7x87.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 2

Vyučující

Marcin Uchman Mariusz ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.83
Matějíček Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano4x50 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.86
Marcin Uchman Mariusz je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1.67
Matějíček Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano2x25 %
spíše ne1x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.57
Marcin Uchman Mariusz je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1
Matějíček Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano1x12.5 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x62.5 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano5x62.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž5x62.5 %
žena3x37.5 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.7x87.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 1.25
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé8x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%6x75 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%1x12.5 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.63
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré2x25 %
nadprůměrné3x37.5 %
průměrné3x37.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.13
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký3x37.5 %
průměrný5x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký3x37.5 %
průměrný4x50 %
nízký1x12.5 %
průměr 1.75
Vybrat jiný předmět