Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 letní
   
2016/2017 letní
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C401 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 letní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 24 / 74 (32 %) Učebna: LT Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 letní
velmi dobrá9x37.5 %
dobrá14x58.3 %
průměrná1x4.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 letní
rozhodně ano7x29.2 %
spíše ano12x50 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.92
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 letní
rozhodně ano18x75 %
spíše ano5x20.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.22
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 letní
rozhodně ano15x62.5 %
spíše ano6x25 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.43
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 letní
vysoké4x16.7 %
přiměrěné18x75 %
nízké1x4.2 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.87

Vyučující

Císařová Ivana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 letní
rozhodně ano5x20.8 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne6x25 %
rozhodně ne2x8.3 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.22
Císařová Ivana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 letní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano8x33.3 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Císařová Ivana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 letní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 letní
rozhodně ano19x79.2 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 letní
rozhodně ano22x91.7 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 letní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2015/2016 letní
muž7x29.2 %
žena17x70.8 %
průměr 1.71
Stupeň mého studia je
2015/2016 letní
Bc.24x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 letní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 letní
více než 75%24x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 letní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x20.8 %
průměrné19x79.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 letní
velký5x20.8 %
průměrný12x50 %
nízký7x29.2 %
průměr 2.08
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 letní
velký16x66.7 %
průměrný8x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět